Mads Astvad


About Mads Astvad

Scandinavian anaesthetist. PHARM, ED, OR, ICU. Special interest in wee patients.


Døden kræver en teambeslutning!

Oplæg til ETIK2016 fra Christian Busch, sygehuspræst, Rigshospitalet, København.


Afklaring af patientens ønsker. Kan vi lære noget af amerikanerne?

Oplæg til ETIK2016 af Hanne Irene Jensen, sygeplejerske, PhD, postdoc og medarrangør af temadagen.


Prioriterer vi ressourcerne rigtigt i sundhedsvæsnet?

Oplæg til ETIK2016 af Dorthe Crüger, administrerende sygehusdirektør og formand for Kræftens bekæmpelse.


Hvad laver hjertestarteren på plejehjemmet?

Oplæg til ETIK2016 ved Jacob Birkler, filosof, PhD og nyligt aftrådt formand for etisk råd.


Kan intensivpatienter få lov at dø hjemme?

Oplæg v. ETIK2016 af Lisa Seest Nielsen, overlæge, intensiv afdeling, Kolding sygehus.