discussion / debate


Velkommen til ETIK2016 på scanFOAM

scanFOAM byder velkommen med det første indhold, fra #ETIK2016 – temadag om “etiske udfordringer i en behandlingsdomineret kultur”.


ETIK2016 velkomst

Velkomst v. Lisa Seest Nielsen, initiativtager til ETIK2016 og overlæge på intensiv afdeling i Kolding.


Livsforlængende behandling. Hvad skal vi? Hvad må vi?

Oplæg til ETIK2016 v. Hans-Henrik Bülow, forskningsansvarlig overlæge, Holbæk sygehus.


Erfaringer fra lægebilen / plejehjem

Oplæg til ETIK2016 fra Dennis Köhler, overlæge og leder af akutlægebilen, Kolding sygehus.


Afklaring af patientens ønsker. Hvad er den praktiserende læges rolle?

Oplæg til ETIK2016 fra Bruno Melgaard, tidl. formand for PLO


Døden kræver en teambeslutning!

Oplæg til ETIK2016 fra Christian Busch, sygehuspræst, Rigshospitalet, København.


Afklaring af patientens ønsker. Kan vi lære noget af amerikanerne?

Oplæg til ETIK2016 af Hanne Irene Jensen, sygeplejerske, PhD, postdoc og medarrangør af temadagen.


Prioriterer vi ressourcerne rigtigt i sundhedsvæsnet?

Oplæg til ETIK2016 af Dorthe Crüger, administrerende sygehusdirektør og formand for Kræftens bekæmpelse.


Hvad laver hjertestarteren på plejehjemmet?

Oplæg til ETIK2016 ved Jacob Birkler, filosof, PhD og nyligt aftrådt formand for etisk råd.


Kan intensivpatienter få lov at dø hjemme?

Oplæg v. ETIK2016 af Lisa Seest Nielsen, overlæge, intensiv afdeling, Kolding sygehus.