Daily Archives: 23rd March 2017


SWEETs17 ST-dag recap

Första dagen är till ända och våra hjärnor är proppfulla med ny kunskap och nya erfarenheter! SWEETs FOAM-team består av Mads Astvad och Sandra Viggers från scanfoam.org, Thomas Dolven från scancrit.com, Jonas Willmer från akutmottagningen.com och […]


SWEETS17 day 1 recap

Selected impressions from the first day of the annual meeting of the Swedish EM society.