Daily Archives: 16th May 2018


Pas på min hjerne

Karen Lise Welling med 2018 update på neurointensive behandlingsprincipper


Når algoritmen er udtømt

Jens Stubager Knudsen giver sit bud på meningsfyldte tiltag, når hjertestopalgoritmen ikke rækker længere


Magic oxygen

Olav Schjørring giver en opdatering på best evidence i forhold til iltnings-mål ved sepsis


Magic fluids

Nicolai Haase giver sit bud på væskebehandling ved sepsis


Magic bullets

Morten Hylander Møller forsøger at besvare, om der stadig er magic bullets tilbage i sepsisbehandling


Leg dig god

Sander Viggers taler om, hvordan vi kan bruge blandt andet simulation til at gøre os bedre og øge patientsikkerheden