cphcc2018Morten Hylander Møller forsøger at besvare, om der stadig er magic bullets tilbage i sepsisbehandling

Magic bulletsNicolai Haase giver sit bud på væskebehandling ved sepsis

Magic fluids


Olav Schjørring giver en opdatering på best evidence i forhold til iltnings-mål ved sepsis

Magic oxygen
Jens Stubager Knudsen giver sit bud på meningsfyldte tiltag, når hjertestopalgoritmen ikke rækker længere

Når algoritmen er udtømt
Karen Lise Welling med 2018 update på neurointensive behandlingsprincipper

Pas på min hjerneMorten Smerup med thoraxkirurgens tilgang til akut aortasyndrom (aortadissektion)

Akut aortasyndrom