cphcc2018Camilla Strøm svarer på, om alder kan begrænse, om patienter skal tilbydes intensiv terapi (bonus: hvordan holder du dig ung!)

For gammel til ITA?Peter Dieckmann taler om beslutningstagning i kliniske virkelighed hos de kritiske patienter

Kniven for struben
Sander Viggers taler om, hvordan vi kan bruge blandt andet simulation til at gøre os bedre og øge patientsikkerheden

Leg dig god


Morten Hylander Møller forsøger at besvare, om der stadig er magic bullets tilbage i sepsisbehandling

Magic bulletsNicolai Haase giver sit bud på væskebehandling ved sepsis

Magic fluids


Olav Schjørring giver en opdatering på best evidence i forhold til iltnings-mål ved sepsis

Magic oxygen
Jens Stubager Knudsen giver sit bud på meningsfyldte tiltag, når hjertestopalgoritmen ikke rækker længere

Når algoritmen er udtømt
Karen Lise Welling med 2018 update på neurointensive behandlingsprincipper

Pas på min hjerneMorten Smerup med thoraxkirurgens tilgang til akut aortasyndrom (aortadissektion)

Akut aortasyndrom