Etik2018

Velkommen til indholdet fra etikdagen i Kolding i 2018.

Skal døden være tabu?

Døden har længe været et tabu i vores samfund. Men forholder det sig stadig sådan, og kunne det være godt, at der eksisterer et tabu om døden?

Mødet og samtalen ved livets slutning

Om modet til at møde den døende. At turde være i rummet uden at skulle handle eller behandle. Uden at skulle idyllisere eller bagatellisere, men blot være der, hvor du er.

ETIK2016 velkomst

Velkomst v. Lisa Seest Nielsen, initiativtager til ETIK2016 og overlæge på intensiv afdeling i Kolding.