SOVENDE FIBEROPTISK INTUBATION IGENNEM 2.DEN GENERATIONS LARYNXMASKE

Velkommen til introduktionsmaterialet forud for deltagelsen i projektet om sovende fiberoptisk intubation igennem 2.den generations larynxmaske.

På denne hjemmeside vil du kort blive introduceret til selve proceduren via fire forskellige undervisningselementer.

  1. Først vil du blive bedt om at lytte til en kort podcast der indeholder baggrunden for hvornår proceduren indgår i luftvejsalgoritmen samt en introduktion til forskningsprojektet.
  2. Hernæst vil du se en video der viser proceduren som den ser ud i realtid uden kommentarer.
  3. Derefter vil du se videoen igen, denne gang med en trinvis forklaring af proceduren.
  4. Til sidst vil du blive bedt om at skabe den rigtige rækkefølge af proceduren ud fra en række udsagn.

Du vil kunne gentage alle trin så mange gange du har lyst til. Efter dette element er du klar til det sidste og femte element som består i at træne proceduren på et fantom, hvor en instruktør vil give dig feedback undervejs.