DK

Danish languageKaren Lise Welling med 2018 update på neurointensive behandlingsprincipper

Pas på min hjerneMorten Smerup med thoraxkirurgens tilgang til akut aortasyndrom (aortadissektion)

Akut aortasyndrom


Thomas Birkelund gennemgår erfaringer med og tilgang til E-CPR/ECMO i Aarhus

ECMO/eCPR


Peter Buhl Hjortrup kommer med sin tilgang til valg af væsketyper og mængder ved sepsis

Er væske så helt yt?Camilla Strøm svarer på, om alder kan begrænse, om patienter skal tilbydes intensiv terapi (bonus: hvordan holder du dig ung!)

For gammel til ITA?


Peter Dieckmann taler om beslutningstagning i kliniske virkelighed hos de kritiske patienter

Kniven for struben