end of life


Prognosis in TBI – a hard nut to crack

In this talk from #SWEETS17, Stuart Duffin talks about the difficulty of prognosticating early severe TBI. When should we go all in and not fall prey to the self fulfilling prophecy of stopping treatment?


Velkommen til ETIK2016 på scanFOAM

scanFOAM byder velkommen med det første indhold, fra #ETIK2016 – temadag om “etiske udfordringer i en behandlingsdomineret kultur”.


ETIK2016 velkomst

Velkomst v. Lisa Seest Nielsen, initiativtager til ETIK2016 og overlæge på intensiv afdeling i Kolding.