EOL

Skal døden være tabu?

Døden har længe været et tabu i vores samfund. Men forholder det sig stadig sådan, og kunne det være godt, at der eksisterer et tabu om døden?

Mødet og samtalen ved livets slutning

Om modet til at møde den døende. At turde være i rummet uden at skulle handle eller behandle. Uden at skulle idyllisere eller bagatellisere, men blot være der, hvor du er.

Prognosis in TBI – a hard nut to crack

In this talk from #SWEETS17, Stuart Duffin talks about the difficulty of prognosticating early severe TBI. When should we go all in and not fall prey to the self fulfilling prophecy of stopping treatment?

ETIK2016 velkomst

Velkomst v. Lisa Seest Nielsen, initiativtager til ETIK2016 og overlæge på intensiv afdeling i Kolding.