prehospital EMRevisit CphCC - the first of its kind symposium on the interdisciplinary management of the critically ill from PH, to EM to ICU. In Danish.

CphCC was live!Första dagen är till ända och våra hjärnor är proppfulla med ny kunskap och nya erfarenheter! SWEETs FOAM-team består av Mads Astvad och Sandra Viggers från scanfoam.org, Thomas Dolven från scancrit.com, Jonas Willmer från akutmottagningen.com och Julia Sheffield ordförande i SWESEMjr. […]

SWEETs17 ST-dag recap