prehospital EM

CphCC was live!

Revisit CphCC - the first of its kind symposium on the interdisciplinary management of the critically ill from PH, to EM to ICU. In Danish.

SWEETs17 ST-dag recap

Första dagen är till ända och våra hjärnor är proppfulla med ny kunskap och nya erfarenheter! SWEETs FOAM-team består av Mads Astvad och Sandra Viggers från scanfoam.org, Thomas Dolven från scancrit.com, Jonas Willmer från akutmottagningen.com och Julia Sheffield ordförande i SWESEMjr.…