sweets17


Extreme acidosis – how low can you go?

How low a pH can the human body handle? How bad is acidosis in cardiac arrest? Is there any point attempting to resuscitate a cardiac arrest patient with a pH of 6.8?


SWEETs17 ST-dag recap

Första dagen är till ända och våra hjärnor är proppfulla med ny kunskap och nya erfarenheter! SWEETs FOAM-team består av Mads Astvad och Sandra Viggers från scanfoam.org, Thomas Dolven från scancrit.com, Jonas Willmer från akutmottagningen.com och Julia Sheffield ordförande i SWESEMjr. […]