SWEETS17

Talks and blog material from #SWEETS17, the Swedish national meeting in Emergency Medicine, March 2017.

Prognosis in TBI – a hard nut to crack

In this talk from #SWEETS17, Stuart Duffin talks about the difficulty of prognosticating early severe TBI. When should we go all in and not fall prey to the self fulfilling prophecy of stopping treatment?

SWEETs17 ST-dag recap

Första dagen är till ända och våra hjärnor är proppfulla med ny kunskap och nya erfarenheter! SWEETs FOAM-team består av Mads Astvad och Sandra Viggers från scanfoam.org, Thomas Dolven från scancrit.com, Jonas Willmer från akutmottagningen.com och Julia Sheffield ordförande i SWESEMjr.…