Klinisk etiske udvalg – hvad kan det bruges til?

Synopsis

Etikken eksisterer i alt hvad vi foretager os og er en del af noget mellemmenneskeligt. Italesættes etikken føles det ofte som noget stort, tungt og lidt fint. En opgave for sygehusenes etiske komiteer eller udvalg er at synliggøre etikken, som er en naturlighed i vores omgang med hinanden som fagpersoner og overfor såvel patienter som pårørende. Al personale i sundhedsvæsenet står dagligt i etiske problemstillinger, små eller store, lette eller svære. Vi kan bruge disse situationer til at løfte hinanden ved at se dem og reflektere over dem, og sammen blive bevidste og klogere i de valg vi træffer.

Bio

Lisa er til daglig overlæge på intensiv afdeling på Kolding sygehus, men bruger en stor del af sit virke på etiske problemstillinger. Hun er med-initiativtager for Etikdagen og er fungerende formand for etisk udvalg under Dansk selskab for anæstesiologi og intensiv medicin.

Video

https://youtu.be/e6J9NZX647E

Podcast / audio only

Slides

Before you go, don’t forget to:

  • share widely
  • comment below and join the #FOAMed conversation in general
  • connect with the scanFOAM project and team on Twitter, Facebook, Instagram or write us an old fashioned email
  • get the new stuff via the newsletter (sign up on frontpage) or via RSS

About the author(s)

Scandinavian anaesthetist. PHARM, ED, OR, ICU. Special interest in wee patients.

Related Articles

Responses

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.