Copenhagen Critical Care Symposium 2018

Velkommen til forelæsningerne fra Copenhagen Critical Care Sympsosium 2018

Vi har glædet os til at dele indholdet fra det meget vellykkede første Copenhagen Critical Care Symposium på Rigshospitalet 13. april.

Målet var at at skabe en interaktiv uddannelsesoplevelse for hele spektret af sundhedsprofessionelle, der er involveret i behandling af akut kritisk syge patienter fra præhospitalet til akutmodtagelser til intensiv afdeling, og talere fra en lang række discipliner blev inddraget.

Som det fremgår var dagen emneinddelt i forskellige blokke motiveret af kliniske cases. Vi håber, I vil tage godt imod indholdet og vise speakerne taknemmelighed for at tillade online distribution. Hjælp gerne med at dele indholdet og deltag i diskussionen online.

Hjernestop – akut kritisk blod i hjernen

Case til introduktion

En 53 årig mand får pludselig hovedpine på sit arbejde, tager sig til hovedet, falder om. En kollega ringer 112. Under transport til Rigshospitalet får han kortvarigt kramper, som kuperes med stesolid i.v. Han modtages på traumecentret.

Boremaskine, hammer og mejsel

Ove Bergdal gennemgår den neurokirurgiske tilgang til patienten med akutte neurologiske symptomer

Tråd, hønsenet og røntgenstråler

Henrik Gutte om interventionsradiologens rolle hos patienten med akutte neurologiske symptomer

NOAC, DOAC, TEG, ROTEM, ICH og SAH. Flere forkortelser?

Pär Johansson giver en opdatering på håndtering af antikoagulationsbehandling hos patienten med akut intrakraniel blødning

Pas på min hjerne

Karen Lise Welling med 2018 update på neurointensive behandlingsprincipper

Men ikke alt er jo blødninger?!

Daniel Kondziella taler om udredning og behandling af den akutte neurologiske patient, når CTC er blank

Det ustabile kredsløb – kardiovaskulær resuscitering

Intro case

En 53 årig mand får pludseligt opståede brystsmerter og åndenød. Han er kendt med familiær disposition til faktor V Leiden mutation.

Akut aortasyndrom

Morten Smerup med thoraxkirurgens tilgang til akut aortasyndrom (aortadissektion)

Kunne det være en lungeemboli?

Jesper Kjærgaard gennemgår kardiologisk stratificering og behandling af lungeemboli

Case update

Patienten udvikler hjertestop og ALS begyndes straks, men man opnår ikke ROSC efter 10-15 minutter. Hvad nu?

Når algoritmen er udtømt

Jens Stubager Knudsen giver sit bud på meningsfyldte tiltag, når hjertestopalgoritmen ikke rækker længere

ECMO/eCPR

Thomas Birkelund gennemgår erfaringer med og tilgang til E-CPR/ECMO i Aarhus

Sepsis 2018 – the magical mystery tour

Case til introduktion

23-årig AML patient i leukopeni præsenterer sig febril til FAM

Magic fluids

Nicolai Haase giver sit bud på væskebehandling ved sepsis

Magic oxygen

Olav Schjørring med en opdatering på best evidence i forhold til iltnings-mål ved sepsis

Magic bullets

Morten Hylander Møller forsøger at besvare, om der stadig er magic bullets tilbage i sepsisbehandling

Er væske så helt yt?

Peter Buhl Hjortrup med sin tilgang til valg af væsketyper og mængder ved sepsis

Sepsis – hvor skal vi hen, du?

Anders Perner giver sine tanker om værdifulde retninger, sepsisforskningen bør tage fremover

Sepsis panel

Expert sepsis panel with Haase, Schjørring, Hylander, Hjortrup & Perner

Critical Care i perspektiv

Kniven for struben

Peter Dieckmann taler om beslutningstagning i kliniske virkelighed hos de kritiske patienter

Leg dig god

Sandra Viggers forklarer, hvordan vi kan bruge blandt andet simulation til at gøre os bedre og øge patientsikkerheden

For gammel til ITA?

Camilla Strøm svarer på, om alder kan begrænse, hvorvidt patienter skal tilbydes intensiv terapi (bonus: hvordan holder du dig ung!)

Terror! – er vi klar?

Peter Berlac gennemgår status for terrorberedskabet i Danmark

Critical Care 2018 – litteratur update

De her artikler skal du bare kende

Nøglestudier fra det forgangne år, som alle bør kende, udvalgt og gennemgået af Lars Rasmussen og Thomas Strøm

Mads Astvad
 | Website

Scandinavian paediatric anaesthetist / intensivist.
PHARM, ED, OR, ICU.
Digital MedEd
Co-founder scanFOAM.org
Co-organiser CphCC & TBS-Zermatt (aka The Big Sick)
Medical lead REPEL (resilience in pediatric emergency life support)
Web dev SSAI.info

Share this post?