SWEETS17 sessions – Eric Dryver

Eric Dryver är en akutläkare från Kanada som sedan 2001 är eldsjäl i Lund med utbildning i fokus. Han är också medlem i SWESEMs utbildningsutskott sedan drygt 10 år och nu är han också ordförande i EUSEM’s utbildningskommittee och jobbar med utbildning på Europanivå.

Vi hade ett väldigt intressant samtal om hur LUCEM skapades och hur framtiden ser ut för denna fantastiska resurs. Vi kom även in på hur vi inom akutsjukvården kan använda checklistor, typ 1- och typ 2-tänkande och sen blev det ett litet sidospår om artificiell intelligens.

Erics föreläsning på SWEETs heter “What does the patient get out of it?” där han bland annat kommer prata om de fyra stegen när en tar hand om en patient: Danger, datainsamling, diagnostik och decisions och hur en undviker att gå i olika kognitiva fällor. 

Föreläsningens huvudbudskap:

  • Inkomplett informationsinsamling är farligt – lösning checklistor
  • Premature closure – Patientens aktuella diagnos förbises – lösning checklistor.
  • Risk-nyttabedömning är svårt. Reflektera och diskutera med kollegor så ofta du kan för att bli bättre!

 

Find full programme and more details about SWEETS17 here:

http://sweets.nu/

About the author(s)

Scandinavian anaesthetist. PHARM, ED, OR, ICU. Special interest in wee patients.

Related Articles

Responses

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.