ETIK2016 velkomst

Velkomst v. Lisa Seest Nielsen, initiativtager til ETIK2016 og overlæge på intensiv afdeling i Kolding.