Etik2018

Velkommen til indholdet fra etikdagen i Kolding i 2018.

VELKOMMEN

Herunder ses indholdet fra den glimrende temadag om etik i Kolding i marts 2018.

Enkelte oplæg er udeladt, hvor oplægsholderen ikke har ønsket online udgivelse.

Se også oplæggene fra 2016 – det første indhold vi præsenterede fra scanFOAM projektet.

Mødet blev gentaget i 2020 (som vi ikke optog) og planlægges gentaget i 2023. Hold øje med hjemmesiden for tilmelding, når vi kommer nærmere.

Dagens stemning blev forstærket af digtning omhandlende døden, afskeden, tabet og sorgen, oplæst ved forfatterne selv.

Benny Andersen, Helle Joof og Naja Marie Aidt: Vi takker ydmygt for jeres bidrag. Benny Andersen er siden død. Æret været hans minde.

Velkomst ved overlæge og arrangør Lisa Seest Nielsen

Kan vi imødekomme patienternes ønsker til deres livs afslutning?

Ved Gorm Greisen, professor og formand for etisk råd

Patient- og lægebeslutninger for den sidste tid (POLST projektet)

Ved Hanne Irene Jenen, PhD og lektor på SDU

Skal døden være tabu?

Ved Michael Hviid Jacobsen, professor i sociologi ved Aalborg Universitet

Benny Andersen – digtoplæsning

Ode til døden

Kærligt bønskrift til E

Hvad gør vi hos os, når patienten er døende?

5 fagpersoner beretter

Skal man have en diagnose for at dø?

Paneldebat med Gorm Greisen, Michael Hviid Jacobsen, Lisa Seest Nielsen, Klaus Østergaard Nielsen, Kjeld Erik Otte

Hella Joof – sang om at sige farvel

Sang om at sige farvel. Fra Papmache reglen

Mødet og samtalen ved livets afslutning

Ved Inge Pilegaard, sygehuspræst, Vejle Sygehus

Klinisk etiske udvalg – hvad kan det bruges til?

Ved Lisa Seest Nielsen, overlæge, intensiv afdeling, Kolding

Dying in acute care – past, present and future?

Peter Saul, senior intensive care specialist, John Hunter Hospital, Australia

Naja Marie Aidt – oplæsning

Naja læser op fra “Hvis døden har taget noget fra dig så giv det tilbage”, Carls bog.

Mads Astvad

Scandinavian paediatric anaesthetist / intensivist.
PHARM, ED, OR, ICU.
Digital MedEd
Co-founder scanFOAM.org
Co-organiser CphCC & TBS-Zermatt (aka The Big Sick)
Medical lead REPEL (resilience in pediatric emergency life support)
Web dev SSAI.info

Share this post?