Talks

Talks from conferences in or near Scandinavia

SWEETs17 ST-dag recap

Första dagen är till ända och våra hjärnor är proppfulla med ny kunskap och nya erfarenheter! SWEETs FOAM-team består av Mads Astvad och Sandra Viggers från scanfoam.org, Thomas Dolven från scancrit.com, Jonas Willmer från akutmottagningen.com och Julia Sheffield ordförande i SWESEMjr.…

ETIK2016 velkomst

Velkomst v. Lisa Seest Nielsen, initiativtager til ETIK2016 og overlæge på intensiv afdeling i Kolding.